Istraživanja

Fizika u nano/biotehnologiji kao znanost relevantna za bolje razumijevanje životnih procesa te primjena u biotehnologiji i biomedicini. Interesi su mi fokusirani
na područja:

 • Fizikalna virologija – teorijsko modeliranje konformacija DNA unutar pros-
  tornih ohraničenja. Cilj je razumijevanje načina spremanja genetskog materijala
  (DNA, RNA) te drugih “nano-tereta” (proteini, umjetni lijekovi) unutar viralnih
  kapsida.
 • Polimerska fizika – teorijsko modeliranje topoloških ograničenja i translokacija
  polimera (DNA i RNA)
 • Eksperimenti na nivou jedne molekule – teorijsko modeliranje DNA i
  proteina u kontekstu manipulacija optičkim pincetama te drugim alatima na
  nano-skali
 • Niskofrekventna impedancijska spektroskopija – eksperimentalno i teori-
  jsko proučavanje procesa vodljivosti i difuzije u kompleksnim tekućim sustavima
  poput gelova i koloidnih otopina

Popis publikacija